4Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Έναρξη: 14 Δεκεμβρίου 2019
Λήξη: 15 Δεκεμβρίου 2019
Πόλη: Αθήνα
Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Athens Hilton

Επιστημονικό Πρόγραμμα Φόρμα Εγγραφής Φωτογραφίες On Demand